PERKHIDMATAN ATAS TALIAN
   
  Senarai Perkhidmatan Atas Talian (Online) MPS
  NOTA : Ciri Single Sign-On (SSO) digunakan bagi Semakan Cukai Taksiran, Status Permohonan Lesen, Kompaun Letak Kereta, Kalendar Tempahan dan Invois Pembekal.
             
   
Bil
  Keterangan
   
 
       
   
1.
  Semakan Cukai Taksiran dan Cetakan Bil
   
 
       
   
2.
  Pembayaran Cukai Taksiran (Melalui Perbankan Internet)
             
    3.   Pembayaran Cukai Taksiran & Kompaun Letak Kereta (Melalui FPX atau Kad Kredit)
         
   
4.
  Kemuka dan Semakan Aduan - ePublic
   
   
5.
  Semakan Status Permohonan Lesen
   
   
6.
  Semakan Kompaun Letak Kereta
   
   
7.
  Semakan Kalendar Tempahan Kemudahan Majlis
   
   
8.
  Permohonan Kelulusan Pelan Pemajuan Pembangunan - OSC Online
   
   
9.
  Pertanyaan Invois Pembekal
   
  Perkhidmatan Online Kerajaan kepada Kerajaan (G2G)
   Sistem Pengurusan Sumber Manusia - HRMIS
       
   Sistem Maklumat Jalanraya Malaysia - MARRIS
       
  Senarai Perkhidmatan Dalaman (Intranet) Bagi Warga MPS sahaja
   Klik untuk lihat senarai perkhidmatan dalaman (Intranet)