MENU

Bertanggungjawab memberi definisi undang-undang, mengubal undang-undang kecil dan penguatkuasaan undang-undang. Bagi menjalankan tanggungjawabnya.Selain daripada itu, MPS juga telah menggubal Undang-Undang Kecil seperti berikut :-

 • Peraturan-Peraturan Majlis Mesyuarat Majlis Perbandaran Seremban (29.09.1979)
 • Perintah Lalulintas Jalan (Peruntukan Mengenai Tempat Letak Kereta) (Majlis Perbandaran Seremban) 1992 (09.04.1992)
 • Undang-Undang Kecil Pasar (Majlis Perbandaran Seremban) 1983 (01.03.1984)
 • Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing (Majlis Perbandaran Seremban)1986 (18.06.1987)
 • Undang-Undang Kecil Kerajaan Tempatan (Iklan Pilihanraya Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Sembilan 1990) (27.09.1990)
 • Peraturan-Peraturan Bagi Pegawai-Pegawai Dan Kakitangan Majlis Perbandaran Seremban (Kelakuan & Tatatertib) 1981 (09.12.1982)
 • Undang-Undang Kecil Taman (Majlis Perbandaran Seremban) 1988 (22.08.1988)
 • Perintah (Kenderaan Berjalan Lambat) (Sekatan Penggunaan Jalan) (Majlis Perbandaran Seremban) 1987 (26.05.1988)
 • Undang-Undang Kecil Kedai Gunting Rambut Dan Pendandan Rambut (Majlis Perbandaran Seremban 1981) (16.07.1981)
 • Undang-Undang Kecil Tandas Awam (Majlis Perbandaran Seremban) 1990 (25.10.1990)
 • Undang-Undang Kecil Rumah Urut (Majlis Perbandaran Seremban) 1984 (14.03.1985)
 • Undang-Undang Kecil Pemungutan Dan Pelupusan Sampah Sarap (Majlis Perbandaran Seremban) 1998 (04.07.1991)
 • Undang-Undang Kecil Penjaja 01.02.1980 (Majlis Perbandaran Seremban) 1980 (01.02.1980)
 • Undang-Undang Kecil Tred, Pemiagaan Dan Perindustrian (Majlis Perbandaran Seremban) 1996 (18.01.1996)
 • Undang-Undang Kecil Larangan Merokok (Majlis Perbandaran Seremban) 1979 (16.08.1979)
 • Undang-Undang Kecil Kawalan Dan Penyeliaan Tempat-Tempat Makan (Majlis Perbandaran Seremban) 1981 (30.07.1981)
 • Undang-Undang Kecil Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (Majlis Perbandaran Seremban) 1986 (30.01.1986)
 • Undang-Undang Kecil Kawalan Dan Peruntukan Ruang Letak Kereta Di Luar Jalan (Majlis Perbandaran Seremban) 1982 (11.01.1983)
 • Undang-Undang Kecil Kadar Bayaran Bagi Tangki Najis dan Membuang Sampah (Majlis Perbandaran Seremban) 1980 (21.01.1980)
 • Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) Majlis Perbandaran Seremban (Pindaan Kerajaan Tempatan 1980) (20.11.1980)
 • Undang-Undang Kecil Mencegah Kekotoran (Majlis Perbandaran Seremban) 1986 (13.03.1985)
 • Perintah Lalulintas Jalan (Letak Kereta Bermeter) (Majlis Perbandaran Seremban) 1994 (04.08.1994)
 • Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 1993 (18.11.1993)
 • Undang-Undang Kecil Rumah Tumpangan (Majlis Perbandaran Seremban) 1999 (09.08.1999)
 • Undang-Undang Kecil Kawalan Lembu-Kerbau (Majlis Perbandaran Seremban) 1982 (03.02.1983)
 • Undang-Undang Kecil Kerja Tanah (Majlis Perbandaran Seremban) 1985 (02.01.1986)
 • Undang-Undang Kecil Vandalism (Majlis Perbandaran Seremban) 1991 (04.07.1991)
 • Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984

 

Kemaskini Terakhir: Selasa, 12 November 2019 - 12:32pm