MENU

Bertanggungjawab memberi definisi undang-undang, mengubal undang-undang kecil dan penguatkuasaan undang-undang. Bagi menjalankan tanggungjawabnya.

Majlis ini telah mengguna pakai beberapa Undang-undang Utama iaitu :-

  • Akta 171 Akta Kerajaan Tempatan 1976
  • Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974 (Akta 133)
  • Akta Perancang Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172)
  • Road Traffic Ordinance 1958 (F.M.49 of 1958) (Bahagian III Ordinan)
  • Akta Pemusnah Serangga-Serangga Pembawa Penyakit 1975
  • Akta Makanan 1983
  • Akta Pengangkutan Jalan 1987
  • Enakmen Hiburan Dan Tempat-Tempat Hiburan 1998
  • Akta Pengurusan Strata (Akta 757)
Kemaskini Terakhir: Selasa, 19 November 2019 - 3:20pm