MENU
  Dokumen Sokongan
 
 • 1 salinan surat muka (cover letter) dari Akitek bertauliah/ Jurutera / Pelukis Pelan Berdaftar
 • Yuran pemprosesan pelan mengikut UUKBS 1984 (Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984)
 • Borang A yang lengkap diisi dan ditandatangani oleh Akitek Bertauliah /Pelukis Pelan Berdaftar
 • Borang JBG/KB 1-85/A (bagi projek baru dan lain kategori bangunan) atau JBG/KB 1-85/B (bagi ubahan/tambahan sahaja) yang lengkap diisi dan ditandatangani oleh Akitek bertauliah / Jurutera/ Pelukis Pelan Berdaftar
 • 1 salinan suratan hakmilik sementara
 • 1 salinan resit cukai pintu (terbaru)
 • 1 salinan resit cukai tanah terbaru
 • 1 salinan Sijil Layak Menduduki Bangunan
 • 1 salinan perjanjian jual-beli
 • 5 salinan (4 kertas + 1 salinan yang dibuat diatas linen) pelan rumah/bangunan yang telah teratur dan ditandatangani oleh pemilik rumah/bangunan dan Akitek bertauliah/ Pelukis Pelan Berdaftar
 • Pelan-pelan rumah/bangunan hendaklah diwarnakan mengikut skema warna yang telah ditetapkan seperti berikut :
  • Kerja-kerja tambahan/ubahsuaian baru hendaklah diwarnakan dengan warna merah
  • Kerja-kerja pemecahan bagi tambahan/ ubahsuaian hendaklah diwarnakan dengan warna biru
  • Kerja-kerja bangunan asal tidak perlu diwarnakan
 • 1 set pelan struktur konkrit tetulang dan kiraan struktur serta jaminan kekukuhan struktur binaan yang perlu disahkan oleh Jurutera bertauliah (jika ubahan/tambahan melibatkan bangunan 2 tingkat)
 • Surat kelulusan dari Jabatan teknikal berkaitan dengan kelulusan pelan bangunan
 • Nama, alamat, nombor telefon dan tandatangan Akitek Bertauliah / Jurutera / Pelukis Pelan Berdaftar yang berkelayakan, cop rasmi dan cop memperakui tanggungjawab seperti kehendak Para 3 (1C) dalam UUKBS 1984
 • Nama, alamat, nombor telefon, tandatangan pemilik bangunan/pemilik tanah yang berdaftar dan nombor kad pengenalan terbaru pemilik
 • 5 Salinan pelan bangunan yang dikemukakan hendaklah mengandungi :-
  • Pelan punca pandu (Key Plan)
  • Pelan Tapak (Site Plan)
  • Pelan Lantai (Floor Plan)
  • Pelan Keratan Lintang, Membujur dan lain-lain Keratan (Sections)
  • Pelan Pandangan Hadapan, Belakang dan Sisi Bangunan (Elevations)
  • Pelan pemasangan paip kebersihan dan paip air (Sanitary &Plumbing Layout)
  • Perkiraan Pengudaraan dan Pencahayaan (Ventilation & Lighting Calculation)
  Borang
 

Borang Permohonan Bagi Kelulusan Pelan-Pelan Bangunan (Tambahan / Ubahan / Pindaan) (Borang JBG KB - 1/85B)

Cara Melipat pelan
Untuk membaca fail kepilan, memerlukan perisian Acrobat Reader. Sila muat turun Acrobat Reader dari http://www.adobe.com bagi yang tidak mempunyai perisian berkenaan.

Capaian Online
Tip: Sila simpan (save) semua fail - fail berikut ke local drive bagi capaian yang lebih cepat secara offline.

Lihat Soalan Lazim

 

Sebarang masalah sila hubungi :

Jabatan Kawalan Bangunan MPS

Tingkat 1, Wisma Bandar Raya
Lot 24392, Persiaran Forest Heights 1
Jalan Seremban-Tampin
70450 Seremban
Negeri Sembilan

Kaunter Pertanyaan Jabatan Kawalan Bangunan
Tel: 06 – 765 4938

Pengarah Kawalan Bangunan MPS
Puan Norriza binti Mohd Sham
Tel: 06 – 765 4900

Kemaskini Terakhir: Rabu, 23 Oktober 2019 - 8:02am