MENU
  Anda boleh memohon kelulusan bagi tujuan penambahan / pengubahsuaian bangunan mereka. MPS menyeru kepada semua pihak baik secara individu atau berkumpulan yang ingin membuat ubahsuaian atau tambahan kepada bangunan mereka hendaklah terlebih dahulu memohon kebenaran dan mendapatkan kelulusan secara bertulis daripada Jabatan Bangunan MPS. Ini adalah untuk mengelakkan mereka sebagai pemilik rumah, dikenakan notis dan tindakan oleh pihak berkuasa Majlis Perbandaran Seremban.
  Prosedur :-
 1. Sebelum sebarang kerja-kerja pengubahsuaian / tambahan bangunan dilakukan, anda hendaklah berjumpa dengan Merinyu Bangunan ( Building Inspector ) atau Juruteknik Bangunan ( Building Technician ) untuk mendapatkan khidmat nasihat berkaitan dengan prosedur permohonan kelulusan pelan bangunan bagi kerja-kerja pengubahsuaian / tambahan bangunan anda.
 2. Pelan-pelan bangunan bagi ubahsuaian / tambahan bangunan anda hendaklah dikemukakan oleh pihak Arkitek / Pelukis Pelan / Jurutera yang bertauliah yang dilantik oleh anda sendiri. Anda boleh juga mendapatkan senarai nama Arkitek / Pelukis Pelan yang berdaftar dengan Majlis Perbandaran Seremban di Kaunter Pertanyaan Jabatan Bangunan MPS.
 3. Anda juga boleh mendapatkan Pelan Standard MPS bagi ubahsuaian / tambahan bangunan yang tidak melibatkan penutupan ruang secara keseluruhan ( full wall enclosure ) dan tambahan / ubahsuaian yang dibenarkan hanyalah dari jenis bergril besi dan teres terbuka sahaja. Bagi tambahan dinding dapur / bilik air / bilik tidur / bilik stor yang ditambah atau di ubahsuai sehingga ke sempadan pagar dan yang melibatkan tingkap dan pintu anda TIDAK DIBENARKAN untuk menggunakan khidmat Pelan Standard MPS.
 4. Anda juga boleh mendapatkan Borang Permit Awning bagi tambahan awning pada bangunan anda dan juga Borang Permit Kerja-Kerja Kecil bagi kerja-kerja kecil seperti yang dinyatakan didalam Para 18(1) dan Para 19(1) Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam (PBTNS) 1986.
  1. Hantarkan kepada:-
        Jabatan Kawalan Bangunan
        Tingkat 1, 
   Wisma Bandar Raya
         Lot 24392, Persiaran Forest Heights 1
         Jalan Seremban-Tampin
         70450 Seremban
         Negeri Sembilan
  Syarat :-
 • Anda hendaklah mengemukakan permohonan pelan ubahan/tambahan kepada Jabatan Bangunan MPS SEBELUM sebarang kerja-kerja pengubahsuaian / tambahan dilakukan.
 • Jika anda mengemukakan pelan SEMASA atau SELEPAS kerja-kerja pengubahsuaian / tambahan dilakukan, anda akan dikenakan denda sebanyak 10 kali ganda bayaran yuran pemprosesan pelan semasa mengemukakan pelan tersebut ke Jabatan Bangunan MPS.
 • Cth:- Yuran pemprosesan pelan MPS x 10 kali ganda = Jumlah bayaran denda yang dikenakan.
  Bayaran Deposit
 • Rumah kediaman 1 tingkat - RM500.00
 • Rumah kedai, bangunan komersial dan rumah kediaman 2 tingkat - RM1000.00
 • Bayaran deposit akan dikembalikan setelah Majlis berpuashati akan kebersihan tapak setelah selesai kerja - kerja binaan.
Kemaskini Terakhir: Selasa, 12 November 2019 - 12:32pm