MENU
Borang Berkaitan Pengeluaran CCC
JENIS BORANG KOMPONEN KONTRAKTOR KONTRAKTOR TRED PROFESIONAL
G 1 Kerja-kerja Tanah   ( SP )
G2 Pemancangan Tanda √ (Jurukur Tanah Berlesen) (PSP)
G3 Tapak   ( SP )
G4 Struktur   ( SP )
G5 Pepaipan Air Dalaman   √ (Tukang Paip Berlesen) ( SP )
G6 Pepaipan Sanitari Dalaman √ (Tukang Paip Berlesen) ( SP )
G7 Elektrikal Dalaman √ (Orang yang cekap atau mahir) ( SP )
G8 Menentang Kebakaran (Pasif)   ( PSP )
G9 Menentang Kebakaran (Aktif)   ( SP )
G10 Pengudaraan Mekanikal   ( SP )
G11 Pemasangan Lif / Eskalator   ( SP )
G12 Bangunan   ( PSP )
G13 Sistem Bekalan Air Luaran   ( SP )
G14 Retikulasi Pembentungan   ( SP )
G15 Loji Rawatan Pembentungan   ( SP )
16 Sistem Bekalan Elektrik Luaran   (Orang yang cekap atau mahir) ( SP )
G17 Jalan dan Parit   ( SP )
G18 Lampu Jalan   √ (Orang yang cekap atau mahir) ( SP )
G19 Parit Luaran Utama ( SP )
G20 Telekomunikasi ( SP )
G21 Pandangan Darat (Arkitek / Arkitek Landskap)
 
Pengecualian Menggunakan Prosedur Pengeluaran CCC
BIL PENGECUALIAN
1.  Pelan Bangunan telah dikemuka dan diterima oleh PBT sebelum kuatkuasa sistem CCC tetapi belum lulus
2.  Pelan Bangunan telah lulus sebelum kuat kuasa sistem CCC
3.  Arahan bertulis telah dikeluarkan untuk pelan dan penentuan dipinda dan dikemuka semula bagi pelan yang dikemuka sebelum kuatkuasa sistem CCC
4.  Pelan dan penentuan yang dipinda belum lulus bagi pelan yang dikemuka sebelum kuat kuasa sistem CCC
5.  Kerja pembinaan belum mula dan masih dalam tempoh 12 bulan dan tarikh pelan dan penentuan yang diluluskan bagi pelan yang dikemukakan sebelum tarikh kuatkuasa sistem CCC
6.  Kerja mendirikan bangunan telah bermula sebelum kuatkuasa sistem CCC
7.  Kerja bangunan telah digantung dan dimula semula selepas tarikh kuatkuasa sistem CCC
8.  Bangunan telah didirikan tanpa pelan dan penentuan yang telah diluluskan sebelum tarikh kuatkuasa sistem CCC
Kemaskini Terakhir: Isnin, 21 Oktober 2019 - 11:02am