MENU
BIL PIAGAM PELANGGAN KAEDAH PENGUKURAN
26.

Lesen Perniagaan

 • Lesen Iklan Billboard
   
 • Lesen Iklan Perniagaan
   
 • Permit Sementara Perniagaan
   
 • Surat Kelulusan Permohonan Lesen

 

30 hari

7 hari

3 hari

Dalam Tempoh 30 hari bekerja selepas Mesyuarat Jawatankuasa Pelesenan dan Pembersihan MPS

Makluman kelulusan lesen melalui laman web selepas Mesyuarat Jawatankuasa Pelesenan & Pembersihan MPS dalam tempoh 7 hari bekerja

 

27.

Bayaran Lesen

 • Selepas tarikh kelulusan dan menyertakan sekali surat sokongan dari jabatan teknikal yang berkaitan
14 hari bekerja
28.

Lesen ‘Fast Track'

 • Bagi hotel dan kilang yang mana kelulusan bangunannya diluluskan untuk tujuan tersebut
10 hari bekerja
29.

Lesen Serta Merta

 •  Jenis Perniagaan tidak berisiko

 •  Permit Sementara bagi tapak di dalam
   Kompleks Perniagaan

 •  Lesen Iklan bagi saiz standard 4’x20’

 

30 minit

30 minit

30 minit

30.

Unit Hasil

Bil-bil tuntutan cukai taksiran (cukai pintu) akan diposkan / diserahkan kepada pemilik-pemilik harta selewat-lewatnya pada tarikh berikut:

 • Taksiran Setengah Tahun Pertama
   
 • Taksiran Setengah Tahun Kedua

 

 

31hb Januari

31hb Julai

31.

Notis Membuat Bayaran Cukai Taksiran (Borang E)

 • Setengah Tahun Pertama
   
 • Setengah Tahun Kedua
   
 • Memastikan bil-bil sewa dikeluarkan dan dihantar kepada  penyewa-penyewa gerai
   

 

Notis dipos selewat-lewatnya pada 31hb Mac

Notis dipos selewat-lewatnya pada 30hb September

Sebelum 7hb dalam setiap bulan

 

32.

Unit Bayaran dan Akaun

 • Bayaran perkhidmatan / bekalan dan lain-lain pembekal / kontraktor
7 hari daripada tarikh baucer diterima dengan lengkap
32.

Unit Penyelenggaraan Pokok (Aduan E-PUBLIC)

 • Mengemaskini status aduan –aduan yang baru diterima melalui sistem E-Public.
   
 • Menyiasat dan mengambil tindakan aduan- aduan di tapak berpandukan lokasi dan butiran pengadu yang diterima melalui sistem E-Public.

 

3 hari  bekerja
 

Cantasan pokok utama  - dalam tempoh 90 hari

33.

Unit Penyelenggaraan Pokok (Jalan Utama)

 • Kerja –kerja penyelenggaraan pokok teduhan
Mengikut Jadual Penyelenggaraan bulanan
34.

Unit Renjer Taman

 • Melaksanakan Kerja –kerja penyelenggaraan alatan permainan kanak – kanak seperti membuka alatan permainan yang telah rosak.
Mengikut jadual penyelenggaraan bulanan
35.

Pelan Bangunan

 • Memproses dan memberi ulasan atau syor permohonan kelulusan pelan bangunan untuk Projek Perumahan
   
 • Memproses dan memberi ulasan atau syor permohonan kelulusan pelan bangunan untuk Projek Perniagaan
   
 • Memproses dan memberi ulasan atau syor permohonan kelulusan pelan bangunan untuk Banglo Persendirian
   
 • Memproses memberi ulasan atau syor permohonan kelulusan pelan bangunan untuk Projek Industri
   
 • Memproses permohonan kelulusan pelan bangunan Tambahan/ubahan
   
 • Memproses memberi ulasan atau syor permohonan kelulusan pelan bangunan  untuk Lain-Lain Binaan
   
 • Memproses permohonan kelulusan Sijil Layak Menduduki Bangunan

 

14 hari bekerja

14 hari bekerja

14 hari bekerja

14 hari bekerja

21 hari bekerja

14 hari bekerja

14 hari bekerja

36.

Kelulusan Secara Dasar Untuk Mendapatkan Perkhidmatan

 • Dewan MPS
   
 • Peralatan
   
 • Kubur
   
 • Memproses bayaran balik wang deposit
   
 • Memproses semua invois untuk dikemukan ke Jab. Kewangan

 

 

30 minit

15 minit

10 minit

14 hari

7 hari dari tarikh terima invois

Kemaskini Terakhir: Jumaat, 6 Disember 2019 - 10:36am