MENU
BIL PIAGAM PELANGGAN KAEDAH PENGUKURAN
13.

Unit Sistem Maklumat Geografi

 • Memproses maklumat lot tanah, taman perumahan , pecahan tanah, jarak, rezab jalan,gunatanah (pelan/ ‘softcopy’) dalam bentuk GIS kepada orang awam
   
 • Mencetak dan menjual maklumat UAV (pelan / ‘softcopy’)  bagi syarat penyerahan pelan kepada OSC

 

1 Hari bekerja

1 Hari bekerja

14.

Kawasan Lapang

 • Menghantar permohonan untuk mewartakan kawasan lapang kepada Pejabat Tanah
 2 minggu (14 hari bekerja)
15.

Unit Pusat Setempat OSC

 • Menyediakan dan mengeluarkan surat makluman keputusan pertimbangan kelulusan permohonan pelan pembangunan kepada pemohon
   
 • Menyediakan permohonan yang diterima lengkap kepada jabatan memproses dan jabatan teknikal

 

3 hari selepas mesyuarat jawatankuasa OSC
 

1 hari bekerja

16.

Tindakan Ke atas Laporan Kerosakan

 • Mengisi borang permit kerja dan Mendapatkan kelulusan ketua jabatan / Ketua Unit Pengurusan Terminal 1.
   
 • Mengambil tindakan ke atas kerosakan pada   premis perniagaan (stall / kiosk/outlet/kaunter tiket) atau kerja –kerja pengubahsuaian
   
 • Mendapatkan bantuan dari Jabatan kejuruteraan untuk kerja –kerja yang mengalami kerosakan yang lebih serius

 

3 hari bekerja
 

14 hari bekerja

60 hingga 90 hari (tindakan jabatan kejuruteraan)

17.

Proses Permohonan Kiosk /Stall/ Outlet Dan Tapak Promosi Di Terminal 1 Seremban

 • Memproses permohonan Kiosk / Stall / Outlet
   
 • Memproses permohonan tapak promosi

 

30 hari bekerja

3 hari bekerja

18.

Proses Permohonan Kaunter Tiket / Sticker Laluan Masuk Terminal 1 Seremban

(a)      Kaunter Tiket

 • Proses permohonan kaunter tiket
  (mengemukakan surat permohonan kaunter tiket beserta borang 9,24,44,49, permit laluan dari SPAD dan jadual bas trip serta mendapatkan kelulusan Ketua Jabatan)

(b)       Sticker

 • Proses permohonan baru sticker
  (mengemukakan surat permohonan borang 9,24,44,49, permit perkhidmatan & kenderaan daripada SPAD serta geran)

 

7 Hari bekerja

 

3 Hari bekerja

19.

Proses Permohonan Billboard / Lightbox

 • Proses permohonan billboard ( mengemukakan surat permohonan billboard dan mendapatkan kelulusan ketua jabatan)
   
 • Proses permohonan Lightbox

 

7 hari bekerja
 

7 hari bekerja

20.

Proses Permohonan / Bayaran Pas kad

 • Proses permohonan pas kad baru
   
 • Proses bayaran pas kad bulanan

 

1 hari bekerja

30 hari

21.

Jalan

 • Kerosakan kecil (Portholes)
   
 • Kerosakan besar
   
 • Tanah runtuh yang menganggu keselamatan awam

Tidak melebihi 3 hari setelah aduan diterima

Tidak melebihi 1 bulan (Selepas lantikan kontraktor)

Tidak melebihi 24 jam setelah dikenalpasti atau aduan diterima

22.

Perabot Jalan

 • Kerosakan papantanda/guardrail/ handrailing/ pondok menunggu bas
   

  • Kerosakan kecil
  • Kerosakan besar
    
 • Garisan jalan pudar

 

Tidak melebihi 3 hari setelah aduan diterima

Tidak melebihi 1 bulan  (selepas lantikan kontraktor)

Tidak melebihi 3 hari setelah aduan diterima

23.

Saliran

 • Kerosakan kritikal yang boleh menganggu keselamatan awam
   
 • Kerosakan kecil
   
 • Kerosakan Besar

 

Tidak melebihi 1 hari setelah aduan diterima

Tidak melebihi 7 hari bekerja

Tidak melebihi 1 bulan (selepas lantikan kontraktor)

24.

Bangunan

 • Kebocoran paip / bumbung/sistem kumbahan
   
 • Kerosakan rumit

 

Tidak melebihi 3 hari setelah aduan diterima

Tidak melebihi1 bulan (selepas lantikan kontraktor)

25.

Elektrik

 • Kelulusan permit gali menggali
Tidak melebihi 1minggu dengan syarat tiada sebarang masalah dan pindaan
Kemaskini Terakhir: Jumaat, 6 Disember 2019 - 10:36am