MENU
BIL PIAGAM PELANGGAN KAEDAH PENGUKURAN
1.

Pengurusan Komuniti

 • Maklumbalas Penerimaan Aduan Awam
   
 • Menganjurkan program melibatkan masyarakat

Dikemukakan dalam tempoh 3 hari bekerja

1 program setiap  2 bulan

2.

Pengurusan Kemudahan Sukan

 • Kelulusan Tempahan Kemudahan Sukan

3 hari bekerja

3.

Urusan Tukar Nama Dan Alamat Pemilik / Penduduk

 • Diselesaikan dalam hari yang sama jika pemohon hadir sendiri ke pejabat (Bagi urusan tidak melebihi 3 rekod harta)
   
 • Bagi urusan yang melibatkan 1 pemilik/penduduk atas 1harta akan dapat diselesaikan dari tarikh penerimaan surat
   
 • Bagi urusan yang melibatkan ramai   pemilik/penduduk atas 1 harta akan dapat diselesaikan setelah semua maklumat diperoleh

Diselesaikan pada hari yang sama

 

 

5 hari bekerja

5 hari bekerja
 

4.

Permohonan Potongan (Remisi) Cukai Taksiran ke atas Bangunan Kosong

 • Surat akuan terima dibalas dari tarikh penerimaan surat 
   
 • Surat pemberitahuan berkaitan jumlah potongan (remisi) yang diluluskan dihantar / diposkan
  • Bagi setengah tahun pertama
  • Bagi setengah tahun kedua

 

5 hari bekerja

Sebelum atau pada 30 Januari
Sebelum atau pada 30 Julai

5.

Membekal Maklumat Berkaitan Tanah Dan Bangunan

 • Diberikan kepada pemohon jika hadir sendiri ke pejabat bagi urusan tidak melebihi 3 rekod harta
   
 • Dihantar/diposkan maklumat yang dikehendaki  dari tarikh penerimaan surat permohonan

Diukur setiap hari bekerja pada setiap bulan

5 hari bekerja

6.

Urusan Bantahan / Rayuan Ke Atas Cukai Taksiran Yang Dikenakan

 • Surat akuan terima bantahan ke atas kerja-kerja pindaan yang dijalankan dihantar / diposkan dari tarikh penerimaan surat
   
 • Surat berkaitan penjelasan umum
   
 • Keputusan bantahan dihantar / diposkan

 

5 hari bekerja

Dibalas dalam tempoh 10 hari dari tarikh penerimaan surat

Selepas 15 hari dari tarikh mesyuarat mendengar bantahan / rayuan

7.

Unit Pesuruhjaya Bangunan (COB)

 • Memastikan setiap aduan yang diterima dari segi pengurusan dan pentadbiran diambil tindakan dalam masa  :

  • Aduan am secara bertulis
  • Aduan Online
    
 • Memastikan setiap aduan berkaitan akaun /   kewangan diambil tindakan
   
 • Memastikan setiap aduan berkaitan penyelenggaraan diambil tindakan
 • Memastikan pengeluaran Sijil JMB dilaksanakan dengan syarat semua dokumen yang lengkap dipenuhi

 

7 hari bekerja
3 hari bekerja

10 hari bekerja

7 hari bekerja

5 hari bekerja

8.

Kebenaran Merancang

 • Memberi ulasan kebenaran merancang bagi mendirikan bangunan
   
 • Memberi ulasan kebenaran merancang bagi tukar syarat/ penyatuan / pecah sempadan tanah

2 minggu(14 hari bekerja)

2 minggu (14 hari bekerja)

9.

Kelulusan Pelan Bangunan

 • Memberi ulasan permohonan tambahan dan ubahan bangunan
   
 • Memberi ulasan permohonan pelan bangunan bagi rumah sesebuah
   
 • Memberi ulasan permohonan pelan bangunan bagi projek perumahan / kilang dan menara telekomunikasi

2 minggu (14 hari bekerja)

2 minggu (14 hari bekerja)

2 minggu (14 hari bekerja)

10.

Permohonan Menamakan Taman, Jalan dan Menomborkan Bangunan

 • Memberi ulasan permohonan menamakan taman, jalan dan menomborkan bangunan
2 minggu (14 hari bekerja)
11.

Permohonan Tanah Kerajaan

 • Memberi ulasan permohonan tanah kerajaan secara Hakmilik tetap
   
 • Memberi ulasan permohonan tanah kerajaan secara lesen pendudukan Sementara

 

 

2 minggu (14 hari bekerja)

2 minggu (14 hari bekerja)

12.

Unit Projek Perumahan Rakyat Termiskin Lobak/Paroi

 • Menerima aduan dan membuat siasatan serta menghantar laporan tentang aduan yang di terima berkenaan kediaman dan persekitaran rumah pangsa
   
 • Memberi dan menerima permohonan sewaan rumah PPR
 

3  Hari bekerja

 

14 hari waktu bekerja

Kemaskini Terakhir: Selasa, 19 November 2019 - 3:20pm