MENU


  **Pencapaian piagam ini dikemaskini secara berkala, setiap dua (2) bulan sekali.
Bil Jabatan Jan - Feb Mac - April Mei - Jun Julai - Ogos Sept - Okt Nov - Dis
1 Jab. Kawalan Bangunan

sila klik

sila klik sila klik sila klik sila klik sila klik
2 Jab. Kewangan sila klik sila klik sila klik sila klik sila klik sila klik
3 Jab. Kejuruteraan sila klik sila klik sila klik sila klik sila klik

sila klik

4 Jab. Khidmat Pengurusan sila klik sila klik sila klik sila klik sila klik

sila klik
1 & 2

5 Jab. Komuniti & Perhubungan Awam sila klik sila klik sila klik sila klik sila klik sila klik
1 & 2
6 Jab. Pelesenan & Pembersihan sila klik sila klik sila klik sila klik sila klik sila klik
7 Jab. Penilaian & Hartanah

sila klik
1 & 2

sila klik sila klik sila klik sila klik sila klik
1 & 2
8 Jab. Perancangan & Pembangunan

sila klik:

1 & 2

sila klik sila klik sila klik sila klik sila klik
1 & 2
9 Jab. Taman & Landskap sila klik sila klik sila klik sila klik sila klik sila klik
10 Jab. Undang - Undang & Penguatkuasaan sila klik sila klik sila klik sila klik sila klik sila klik
11 Unit Pesuruhjaya Bangunan (COB) sila klik sila klik sila klik sila klik sila klik sila klik
12 Unit Terminal 1 sila klik sila klik sila klik sila klik sila klik sila klik
13 Unit Pusat Setempat (OSC) sila klik sila klik sila klik sila klik sila klik sila klik
Kemaskini Terakhir: Selasa, 12 November 2019 - 12:32pm