MENU
Objektif Jabatan   Fungsi Jabatan
     
 • Untuk membudayakan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) sebagai jentera utama di dalam penggunaan dan pentadbiran di kalangan pegawai dan kakitangan Majlis.
 
 • Merancang dan menyelaras pembangunan dan penyelenggaraan aplikasi Majlis.
   
 • Merancang keperluan dan penyelenggaraan perkakasan dan perisian komputer.
   
 • Merancang dan menyelenggara sistem rangkaian dan keselamatan.
   
 • Membangun dan menyelenggara laman web rasmi Majlis dan penyediaan montaj.

 

 
Kemaskini Terakhir: Isnin, 21 Oktober 2019 - 11:02am