MENU
Objektif Jabatan   Fungsi Jabatan
     
 • Mempertingkatkan keberkesanan sistem pengurusan lesen dan juga mengawal dan memastikan semua syarat-syarat lesen/permit dipatuhi dengan matlamat meningkatkan lagi hasil Majlis.

 

 • Memantau perkhidmatan kutipan sisa pepejal, pemotongan rumput, pembersihan longkang dan kawasan oleh pihak SWCorp dan SWME demi keselesaan penduduk Seremban.

 

 • Mengawal Selia kerja-kerja pembersihan, kawalan vektor dan aktiviti kawalan premis makanan bagi menangani penyakit-penyakit berjangkit dalam kawasan MPS.

 

 • Kerjasama dengan lain-lain Agensi Kerajaan dari Swasta/NGO bagi menangani  isu-isu penyelenggaraan kemudahan-kemudahan awam.
 
 • Memproses Permohonan Lesen.
 • Memantau Pungutan Sisa-sisa Pepejal dan Pembersihan Bandar.
 • Memberi perkhidmatan berkaitan kes persekitaran melalui aktiviti seperti:-
 1.  Kawalan Vektor.
 2. Pemeriksaan dan pengredan premis makanan
 3. Kawalan dan pembersihan kawasan-kawasan awam, kebersihan tandas awam dan aduan-aduan berkaitan.
 • Membantu melalui tindakan -tindakan seperti:-
 1. Pembersihan Kolam takungan.
 2. Pembersihan tanah perkuburan.
 3. Pembersihan longkang monsoon.
 4. Tambahan frekuensi pembersihan kawasan awam.
 5. Menggalak dan membantu aktiviti kebersihan dan gotong-royong.
 6. Aktiviti kitar semula.

 

 

Kemaskini Terakhir: Khamis, 12 Disember 2019 - 4:31pm