MENU

Objektif Jabatan

 

 

Fungsi Jabatan

Mempertingkatkan keberkesanan sistem pengurusan lesen dan juga mengawal dan memastikan semua syarat-syarat lesen/permit dipatuhi dengan matlamat meningkatkan lagi hasil Majlis.

 

 

Memproses permohonan Lesen.

 

Memantau Pungutan Sisa-sisa Pepejal dan Pembersihan Bandar.

 

Memberi perkhidmatan berkaitan kes persekitaran melalui aktiviti seperti :-

 

 

 

 

 

(i)

Kawalan Vektor

Memantau perkhidmatan kutipan sisa pepejal, pemotongan rumput, pembersihan longkang dan kawasan oleh pihak SWCorp dan SWME demi keselesaan penduduk Seremban.

 

 

 

(ii)

Pemeriksaan dan pengredan premis makanan

 

 

 

(iii)

Kawalan dan pembersihan kawasan-kawasan awam, kebersihan tandas awam dan aduan-aduan berkaitan.

 

Mengawal selia kerja-kerja pembersihan, kawalan vektor dan aktiviti kawalan premis makanan bagi menangani penyakit-penyakit berjangkit dalam kawasan MPS.

 

 

Membantu melalui tindakan-tindakan seperti :-

 

 

 

Pembersihan kolam takungan

 

 

Pembersihan tanah perkuburan

 

 

Pembersihan longkang monsoon

 

 

Tambahan frekuensi pembersihan kawasan awam.

 

 

Menggalak dan membantu aktiviti kebersihan dan gotong-royong.

 

 

Aktiviti kitar semula

 

 

Kerjasama dengan lain-lain Agensi Kerajaan dari Swasta/NGO bagi menangani isu-isu penyelenggaraan kemudahan-kemudahan awam.

 

 

 

 

 

Kemaskini Terakhir: Selasa, 12 November 2019 - 12:32pm