MENU
Objektif Jabatan   Fungsi Jabatan
     
 • Bertanggungjawab mempertingkatkan serta melicinkan pengurusan Jabatan Kejuruteraan dan pentadbiran Majlis.
   

 • Bertanggungjawab mempastikan semua senggaraan seperti jalanraya, perparitan, lalulintas, bangunan, longkang dan lain-lain sentiasa berada dalam keadaan baik dan selamat digunakan dari masa ke semasa.
   

 • Memproses semula pelan-pelan infrastruktur untuk kerja tanah, jalan dan lampu jalan.
   

 • Menyelenggara bangunan dan harta Majlis Perbandaran Seremban.
   

 • Memberi nasihat teknikal untuk projek-projek pembangunan yang dilaksanakan secara usahasama dengan pihak swasta.
   

 • Mengkaji, merancang dan melaksanakan sistem lalulintas dalam kawasan pentadbiran Majlis terutamanya dalam Pusat Bandar.
   

 • Menyenggara bengkel dan setor Majlis termasuk mengurus pembelian secara berpusat dan menyelenggara kenderaan dan jentera Majlis.
   

 • Memastikan kemudahan-kemudahan sosial dan riadah disediakan untuk penduduk setempat.

 
 • Penyelenggaraan Jalan dan Saliran.
   
 • Pengurusan Projek dan Lalulintas.
   
 • Pengawalan Pembangunan.
   
 • Penyelenggaraan Bangunan.
   
 • Penyelenggaraan Elektrik.
 • Ukur Bahan dan Kontrak
   
 • Penyelenggaraan Bengkel dan Pengangkutan.
   
 • Pengurusan Pentadbiran

 

 
 
Kemaskini Terakhir: Selasa, 12 November 2019 - 12:32pm