MENU
Objektif     Fungsi Jabatan :- 
 
 • Menerima dan memproses permohonan untuk membina bangunan di dalam kawasan Majlis Perbandaran berpandukan Akta, Undang-undang Kecil dan Polisi sedia ada.
   
 • Memantau pembinaan projek bangunan awam, swasta atau individu dan mengeluarkan notis untuk pematuhan peraturan bangunan.
   

 • Bertanggungjawab bagi pengeluaran permit-permit dan pengeluaran Sijil Layak Menduduki Bangunan dalam Majlis.
   

 • Bertanggungjawab mengeluarkan permit untuk kerja-kerja kecil seperti kerja pembaikian dan pembinaan struktur kecil seperti awning.
   

 • Menyediakan data projek perumahan, komersial dan industry apabila diminta oleh Kementerian dan jabatan berkaitan seperti Bank Negara, NAPIC dan kerajaan negeri bagi tujuan pengkajian.
   

 • Menerima dan menyelesaikan aduan awam.
   

 • Melaksanakan kerja perobohan bagi bangunan yang dibina tanpa kebenaran Majlis Perbandaran

 
 • Kawalan Pembangunan (Memproses pelan bangunan dan mengeluarkan Sijil Layak Diduduki).
   
 • Penguatkuasaan (mengambil tindakan terhadap bangunan tanpa kebenaran seperti mengeluarkan notis, kompaun dan tindakan undang-undang terhadap pemilik bangunan).
   

 

Kemaskini Terakhir: Selasa, 19 November 2019 - 3:20pm