MENU

Bagi melancarkan perjalanan Pusat Setempat ini, satu jawatankuasa ditubuhkan dan dipengerusikan oleh Yang DiPertua Majlis PBT.

Jawatankuasa ini mempunyai kuasa yang diperturunkan oleh Majlis Penuh dan akan bermesyuarat dua kali sebulan. Fungsi Jawatankuasa Pusat Setempat ini ialah :

  • Menimbang dan membuat keputusan terhadap permohonan kebenaran merancang, pelan bangunan dan pelan-pelan lain yang berkaitan;
  • Membuat perakuan dan memaklumkan keputusan ke atas permohonan perihal tanah berhubung cadangan pemajuan di bawah peruntukan Kanun Tanah Negara; dan
  • Menimbang dan membuat keputusan terhadap permohonan-permohonan lain yang diletakkan di bawah tanggungjawab Pusat Setempat.
 
Ahli Jawatankuasa OSC
 PENGERUSI  YANG DIPERTUA PBT
 SETIAUSAHA  KETUA UNIT OSC
 AHLI  PENGARAH PEJABAT TANAH DAN DAERAH (PTD)
 PENGARAH UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI (UPEN)
 PENGARAH JABATAN KERJA RAYA NEGERI (JKR)
 PENGARAH JABATAN KERJA RAYA DAERAH (JKR)
 PENGARAH JABATAN PANGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI (JPS)
 PENGARAH JABATAN PANGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH (JPS)
 PENGARAH JABATAN ALAM SEKITAR NEGERI (JAS)
 PENGARAH TENAGA NASIONAL BERHAD (TNB)
 PENGURUS INDAH WATER KONSORTIUM (IWK)
 PENGURUS SYARIKAT AIR NEGERI SEMBILAN (SAINS)
 PENGARAH TELEKOM  MALAYSIA BERHAD (TM)
 PENGARAH JABATAN BOMBA  DAN PENYELAMAT (JBPM)
 PENGARAH SURUHANJAYA KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA (SKMM)
 KETUA POLIS DAERAH (POLIS)
 PENGARAH JABATAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN, MPS
 PENGARAH JABATAN KEJURUTERAAN, MPS
 PENGARAH JABATAN KAWALAN BANGUNAN, MPS
 PENGARAH JABATAN TAMAN DAN LANSKAP, MPS
 PENGARAH JABATAN PENILAIAN HARTANAH, MPS
 PENGARAH JABATAN PELESENAN & PERKHIDMATAN BANDAR, MPS
 PENGARAH JABATAN UNDANG-UNDANG & PENGUATKUASAAN, MPS
 URUSETIA  URUSETIA OSC 
Kemaskini Terakhir: Jumaat, 6 Disember 2019 - 10:36am