Pelan Pembahagian Lokasi Zon

Jabatan

Zon

1. Jabatan Kawalan Bangunan

Kualiti

2. Jabatan Komuniti Dan Perhubungan Awam

Aman

3. Jabatan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi

Teknologi

4. Jabatan Kejuruteraan

Ceria

5. Jabatan Kewangan

Selesa

6. Jabatan Pelesenan Dan Pembersihan

Selamat

7. Jabatan Penilaian dan Hartanah

Dinamik

8. Jabatan Taman Dan Landskap

Indah

9. Jabatan Khidmat Pengurusan

Nyaman

10. Jabatan Perancangan Pembangunan

Sistematik

11. Jabatan Undang-undang dan Penguatkuasaan

Harmoni