Carta Organisasi

JAWATANKUASA LATIHAN

Ketua Kumpulan :Hairulazmi bin Mohd Ali        Pen Setiausaha (Tadbir)

Ahli

Rozaimah bt.Mohd Jidin                                    Pen. Pengarah (JurukurBadan)

Muhammad Zaki b. Mahussin                           Pen.Pengarah (Mekanikal)

Mohd Fadhil bin Hj. Kamarudin                        Pen. Peg. Kesihatan

Ishak b. Abd.Aziz                                            Pen. Peg. Perhubungan Awam

Muhamad b. Ismail                                          Pen. Peg. Senibina

Faridah bt .Mohamad                                      Pen. Peg. Tadbir

Mohd Raffi b. Othman                                     Pen. Peg. Perancangan Bandar

Nor Akma rbt. Bazin                                        Pen. Peg. Senibina

Siti Rafidah bt. Md. Noh                                   Juruteknik Penilaian

Sharmila bt.Sharudin                                       Pem. Tadbir T/Kanan

Isa b. Abdul Kadir                                            Pem.Tadbir

Mardiana bt.Mahayudin                                   Pem. Tadbir

Siti Hajar Aswad bt. Saad                                 Penolong Akauntan
 

JAWATANKUASA PROMOSI

Ketua Kumpulan :Mohd Nafis b. Mokhtar          Pegawai Penilaian

Ahli

Mohd Hashry b. Yaacob                                   Peg. Tadbir

Tengku Zainul Bazliah bt.TengkuKamarudin    Akauntan

Norul Annfal bt. Berhan                                   Pen. Peg. Senibina

Nurul Atiqah bt. Daud                                     Pen. Peg. Undang-Undang

Muhammad Rafiqin b. Mohd Rafiee louise       Pen. Peg. Senibina

Husni b. Aliyusi                                               Pem.Pertanian

Maria bt.Bahudin                                             Pem. Tadbir

Pusparani a/p Marapan                                   Pem.Tadbir

Padzilah bt. Jamaludin                                     Pem. Tadbir

Rehan b. Abd. Aziz                                           Pem.Tadbir

Mohd Nidzamudin b. Mustafa                          Juruteknik Penilaian Kanan

 

JAWATANKUASA AUDIT

Ketua Kumpulan :Nurhidayah bt.Zainudin     Juruaudit

Ahli

Mohd Daud b. Ahmad                                     Peg.Perancang Bandar

Saiful b. Saadon                                              Peg.Undang-Undang

Ghazali b. Kamisan                                         Pen. Peg. TeknologiMaklumat

Mohd Zawawi b. Ahmad                                   Pen.Jurutera

Megat Ahmad Sobri b. MegatAmirudin             Pen. Peg. Kesihatan

Norlida bt. Wahab                                             Pen. Peg. Tadbir

Siti Mardiana bt.Alwi@Mansor                          Pen. Peg. Tadbir

Faridah bt. Zainudin                                         em. Tadbir T/Kanan

Affendi b. Ismail                                              Pem.Tadbir T/kanan

Nurul Marliana bt. Omar                                  Pen. Peg Senibina