Dasar dan Objektif

MPS komited mengamalkan budaya organisasi berprestasi tinggi melalui penyediaan persekitaran kerja yang kondusif dan budaya kerja yang positif

 

9 objektif pelaksanaan EKSA MPS :

  • MEWUJUDKAN persekitaran tempat kerja berkualiti (bersih,kemas dan rapi).
  • MENINGKATKAN kecekapan & keberkesanan pengurusan organisasi.
  • MENGENALPASTI,mengurangkan & menghapuskan pembaziran.
  • MENINGKATKAN imej agensi sektor awam.
  • MENJANA idea kreatif di kalangan warga agensi.
  • MENINGKATKAN semangat esprit de corp
  • MENINGKATKAN disiplain warga jabatan.
  • MENINGKATKAN mutu penyampaian perkhidmatan
  • MEWUJUDKAN piawaian kerja yang jelas.