MENU

Dewan Negara bersetuju meluluskan cadangan pemansuhan Akta Bangunan Dan Harta Bersama 2007 (Akta 663) . Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757) telah mendapat perkenan dan diluluskan yang DiPertuan Agung pada 5 Februari 2013 dan digazetkan pada 8 Februari 2013. Kerajaan telah meluluskan Akta 757 yang akan berkuatkuasa pada tahun 2015 menggantikan Akta Bangunan Dan Harta Bersama (Penyenggaraan dan Pengurusan) 2007 (Akta 663) dan Akta Hakmilik Strata 1985 (Akta 318) dengan elemen penambahbaikan terhadap kelemahan yang terdapat di dalam kedua-dua Akta tersebut. Dengan kuatkuasa Akta 757 diharap dapat meminimumkan permasalahan yang berlaku terhadap perlaksanaan Akta sedia ada. Antara penambahbaikan yang dibuat :

BIL ELEMEN AKTA 663 (2007) AKTA 757 (2013)

1.

Rujukan kepada satu akta sahaja (2 akta) /

2.

Undang-undang yang komprehensif (46 sek.) (153 sek.)

3.

Jadual Petak difailkan kepada Pesuruhjaya Bangunan (COB) sebelum kebenaran jualan X /

4.

Sempadan harta bersama ditandakan atas pelan bangunan strata X /

5.

Jawatan Timbalan Pesuruhjaya Bangunan X /

6.

Interpretasi lengkap dan komprehensif (25) (52)

7.

Bil kesalahan yang dikenakan penalti mencukupi (10 kesalahan) ( 35 kesalahan)

8.

Kadar penalti sesuai dengan kesalahan

RM500, 10,000/
20,000/100,000

Penjara 3 bulan

RM5000, 10,000/
100,000/250,000/
500,000

Penjara 3 tahun

9.

Kaedah proses pemilihan (undi) seragam ( 2 kaedah/ 2 akta) Jadual 2

10.

Kaedah ketetapan/resolusi yang seragam ( 2 kaedah/ 2 akta) Interpretasi

11.

Kaedah peralihan badan Pemaju/JMB/MC ( 2 kaedah/ 2 akta) /

12.

Kaedah pembukaan dan peralihan tabung penyenggaraan dan sinking fund yang seragam(vested) ( 2 kaedah/ 2 akta) /

13.

Formula pengiraan unit syer X Jadual 1

14.

Peruntukan kutipan caj penyenggaraan daripada penyewa X Seksyen 35 dan 79

15.

Peruntukan penguatkuasaan komprehensif X Bhg 10
(16 seksyen)

16.

Peruntukan berkaitan ejen yang seragam ( 2 kaedah/ 2 akta) Bahagian 6
(5 seksyen)

17.

Prosedur kutipan tunggakan caj yang seragam ( 2 kaedah/ 2 akta) Bhg. 4 (Bab 4) dan Bhg.5
(Bab 5).

18.

Proviso Menteri untuk pengecualian X Seksyen 150

19.

Prosedur khusus insuran bangunan X Bhg 8
( 8 seksyen)

20.

Peruntukan berkaitan pembangunan bercampur (mix development) X (Bhg 5, Bab 4)

21.

Mekanisma rayuan yang seragam

( 2 kaedah/ 2 akta)
PBN dan Lembaga Hakmilik Strata)

Tribunal Tuntutan Pengurusan Strata
Last Updated: Tuesday, 19 November 2019 - 3:20pm