MENU


  **Pencapaian piagam ini dikemaskini secara berkala, setiap dua (2) bulan sekali.
Bil Jabatan Jan - Feb Mac - April Mei - Jun Julai - Ogos Sept - Okt Nov - Dis
1 Jab. Kawalan Bangunan

click here

         
2 Jab. Kewangan click here          
3 Jab. Kejuruteraan            
4 Jab. Khidmat Pengurusan click here          
5 Jab. Komuniti & Perhubungan Awam click here          
6 Jab. Pelesenan & Pembersihan click here          
7 Jab. Penilaian & Hartanah

click here:

1 & 2

         
8 Jab. Perancangan & Pembangunan

click here:

1 & 2

         
9 Jab. Taman & Landskap            
10 Jab. Undang - Undang & Penguatkuasaan click here          
11 Unit Pesuruhjaya Bangunan (COB) click here          
12 Unit Terminal 1 click here          
13 Unit Pusat Setempat (OSC)            
Last Updated: Friday, 6 December 2019 - 10:36am